Zamówienia

Z regulaminu menwitballs.pl

 1. Dokonywanie zakupów na stronie menwithballs.pl regulowane jest na zasadach umów cywilno-prawnych zawieranych za pomocą kanałów elektronicznych. Zamówienie złożone poprzez stronę menwithballs.pl nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wpłata ceny towaru wraz z kosztami jego przesyłki jest równoznaczna z przyjęciem zamówienia do realizacji. O terminie realizacji zamówienia lub możliwości odbioru towaru osobiści Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą internetową.
 2. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej www.menwithballs.pl podane są w walucie polskiej. Ceny są cenami ostatecznymi, jednak nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Koszt dostarczenia towaru pokrywa kupujący, chyba że sprzedawca i kupujący dokonali dodatkowych ustaleń.
 4. Przesyłka za zamówienie towarów powyżej 300 zł realizowana jest za darmo, tylko na terenie Polski.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 6. Zakupów można dokonywać po dokonaniu rejestracji tj. utworzenia konta albo jako gość – bez rejestracji.
 7. Sprzedawca ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 8. Po wypełnieniu formularza rejestrującego pod wskazany adres e-mailowy zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji, które akceptuje kupujący.
 9. Wybrane towary należy dodać do koszyka, a następnie złożyć zamówienie, wybierając formę płatności oraz dane kupującego. Na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie złożonego zamówienia, zawierające instrukcje, jak dokonać płatności. Zamówione produkty zostaną zarezerwowane na czas 72h. Jeśli do końca okresu rezerwacji kupujący nie dokona płatności za złożone zamówienie, zostanie ono automatycznie anulowane i produkty powrócą do ponownej sprzedaży.
 10. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub, jeśli przelew dotyczy większej ilości zamówień, wszystkie numery oddzielone przecinkiem.
 11. Przelew bezpośredni jest dostępny dla posiadaczy kont mBanku, Inteligo, BZWBK, Nordea, iPKO, Pekao, BPH, ING (Bank Śląski), LUKAS Banku. Przelewy online są realizowane za pośrednictwem systemu Przelewy24.
 12. Kupujący ma 72h od chwili zamówienia na dokonanie wpłaty.
 13. Zamówiony towar jest wysyłany do kupującego najpóźniej w przeciągu 7 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia następuje w chwili zaksięgowania wpłaty ceny towaru na koncie sprzedawcy.
 14. Zakupione rzeczy można odebrać osobiście w przeciągu 7 dni w siedzibie firmy po poinformowaniu o tym zamiarze sprzedawcy – zaznaczeniu takiej opcji w formularzu zamówienia.
 15. Dla każdego zakupionego towaru kupujący otrzymuje dowód zakupu.
 16. Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie przewozu. Za przesyłki zagubione lub zniszczone odpowiada Poczta Polska na podstawie przepisów prawa pocztowego. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie – w szczególności należy zwrócić uwagę na zabezpieczenia. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie o uszkodzeniu przesyłki, należy w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze sprzedawcą w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń kupującego z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie.